Klasická Praha

Strahovský klášter
a Pražský hrad

Malá Strana

Nové město

Klasická Praha

Tato trasa je doporučena pro turisty, kteří navštěvují Prahu poprvé. Při této exkurzi uvidíte hlavní kulturní a historické části Prahy. Prohlídka začíná na Pohořelci, pokračuje pražským hradem skrz slavný Karluv most se vydáme na Staroměstské náměstí s astronomickými hodinami jménem Orloj a dalším objektzy nacházející se poblíž. Pocítíte pražskou atmosféru a kulturní bohatství města.

Strahovský klášter a pražský hrad

Celou exkurzi začneme Strahovksým klášterem po té se vydáme na poutní místo Loreto, navštívíme majestátní Pražský hrad, kde je dominantní Gothická katedrála sv. Víta, 2 nádvoří: kaple svatého kříže, pracovna slavného ex-prezidenta Vaclava Havla, starý královský palác a legendární Zlatá ulička. Z toho místa také uvidíte krásný výhled na panoráma Prahy, obklopení i královskými zahradami.

Malá Strana

Z pražského hradu se vydáme přes malebné malé čtvrtě plné šlechtických a renesančních domů s krásnými paláci a kostely. Zde je nutné vyzdvihnout krásný barokní kostel sv. Mikuláše s největší nástropní freskou v Evropě. Uvidíme majestátný barokní Valdštejnský palác a jeho zahrady, dále poblíž se nacházející kostel se zázračným pražským Jezulátkem. Dále navštívíme překrásnou Vrtbovskou zahradu, Bukvojský palác se zdí Johna Lennona a vydáme se skrze Karluv most. Pokud bude zájem je možno uskutečnit krátkou jízdu po Vltavě nazývanou Pražské Benátky.

Nové město

Václavcké náměstí je moderní srdce Prahy, kde se uskutečnila sametová revoluce v roce 1989. Nyní je zde vybudováno komerční centrum s působivými secesními budovami. Navštívíme Stavovské divadlo, které je známé díky premiéře Mozartovi opery Don Juan. Naše cesta bude zakončena u krásné gothické Prašné brány – brána královské cesty a  poblíž nacházející se Obecný dům.

ZAJIŠ´TUJEME PROHLÍDKY A VÝLETY PO PRAZE A ČESKÉ REPUBLICE
HLAVNĚ V ANGLICKÉM A BULHARSKÉM JAZYCE.
MŮŽEME ZAJISTIT UBYTOVÁNÍ PRO JAÝKOLIV DRUH VAŠEHO ZÁJEZDU,
JAK PRO INDIVIDUÁLNÍ TURISTY NEBO I PRO VELKÉ SKUPINY.